ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου OLYMPION (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους οφείλει να μην κάνει χρήση του. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του στο σύνολό τους.
Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του Δικτυακού Τόπου, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.

Οι επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου συμφωνούν ότι:
(α) θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail, στοιχεία εταιρείας, διευθύνσεις) στις φόρμες επικοινωνίας και (β) θα χρησιμοποιούν το site σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με το site.
Το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Χρήση τεχνολογίας εντοπισμού
Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί «cookies» και άλλες τεχνολογίες για την αναγνώριση του κάθε επισκέπτη/ χρήστη. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του κάθε επισκέπτη/ χρήστη, δίνοντας μία μοναδική ταυτότητα στον υπολογιστή του, ώστε να αναγνωρίζεται κάθε φορά που επιστρέφει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή σε παρεμφερείς ιστοσελίδες.

Αν δεν επιθυμείτε τη χρήση των «cookies» μπορείτε να ρυθμίσετε το διαδικτυακό περιηγητή σας, ώστε να σας ειδοποιεί για τη χρήση τους.

 

Πνευματικά Δικαιώματα  
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο διαδίκτυο προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο ξενοδοχείο.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και εν γένει σήματα που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο είναι σήματα ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου ή σήματα των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί νομίμως σε αυτή. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή έγκριση του ξενοδοχείου.

Δήλωση Εχεμύθειας 
Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις που συμπληρώνονται και γενικά η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον επισκέπτη/χρήστη χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και για μελλοντική ενημέρωση παρεχόμενων προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών του ξενοδοχείου.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τις Αρχές ή αν κριθεί ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων επισκεπτών/χρηστών βλάπτει την ιστοσελίδα, τα ανωτέρω θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:
(α) προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με το νόμο και γενικά κακή χρήση του διαδικτυακού τόπου, αλλά και να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία και (β) να προστατεύσουμε την ασφάλεια, την περιουσία και τα νόμιμα δικαιώματα των υπολοίπων επισκεπτών/χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.

Σύνδεσμοι σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο
Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλη ιστοσελίδα παρέχεται για τη διευκόλυνση των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, το υλικό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στις ιστοσελίδες αυτές ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη με αυτές ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Όροι Αγορών 
Ο Δικτυακός Τόπος έχει ως στόχο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες του ξενοδοχείου.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως συνάγεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους λειτουργίας του.

Το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το Ηλεκτρονικό του Κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

Τρόποι πληρωμής:

  • κατάθεση σε τράπεζα
AΦΟΙ.Π.ΚΑΤΣΙΑΡΑ Ο.Ε.
Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού 169002002012020
IBAN GR8401401690169002002012020
SWIFT/BIC  CRBAGRAA
Piraeus Bank
Αριθμός Λογαριασμού 5143086723747
IBAN GR3201721430005143086723747
SWIFT/BIC PIRBGRAA

 

  • Με κάρτα.

Πολιτική ακυρώσεων

Γενική Πολιτική Ακυρώσεων:
Οι εγγυημένες κρατήσεις μπορούν να ακυρωθούν χωρίς χρέωση μέχρι και 14 μέρες πριν την ημερομηνία της άφιξης. Για ακυρώσεις κατά την περίοδο των 14 ημερών πριν την ημερομηνία άφιξης θα υπάρξει χρέωση ποσού ίσου με την πρώτη ημέρα διαμονής. Σε περίπτωση που δεν αφιχθεί ο πελάτης, θα υπάρξει χρέωση ίση με την πρώτη ημέρα διαμονής. Απαιτείται έγκυρη πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την κράτηση.

Ειδική πολιτική Ακυρώσεων για κρατήσεις που έχουν γίνει με τιμοκατάλογο με μη επιστρεφόμενη χρέωση:
Ακυρώσεις ή αλλαγές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστέφεται η προκαταβολή που απαιτείται για την επιβεβαίωση της κράτησης με το συγκεκριμένο τιμοκατάλογο, η οποία είναι ίση με το συνολικό ποσό της επιβεβαιωμένης κράτησης.

Περιορισμός ευθύνης
Σε καμία περίπτωση το ξενοδοχείο ή οι εκπρόσωποί του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια εσόδων ή ζημία ή βλάβη ή αποζημίωση, άμεση ή/ και έμμεση, θετική ή/και αρνητική, συνδεδεμένη με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Αρμοδιότητα
Για κάθε διαφορά ή διένεξη που τυχόν προκύψει μεταξύ του ξενοδοχείου και του επισκέπτη/χρήστη στα πλαίσια χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή/και συναλλαγής από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εφαρμοστέο συμφωνείται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (N. 2472/1997) 
Το ξενοδοχείο σάς ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτησή σας μέσω του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεών του και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:
Μας δίνετε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς σας.
Για αυτό το λόγο, στις συναλλαγές που γίνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ζητάμε μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της κράτησής σας, καθώς και για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας.
Το ξενοδοχείο με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας.
Οι επισκέπτες/χρήστες κατά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια των συναλλαγών τους ενημερώνονται δια του παρόντος από το ξενοδοχείο και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των δεδομένων αυτών, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.
Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων.
Κατά τα λοιπά, το ξενοδοχείο δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών της και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας Αρχής.